Let op onkosten en lasten

Gepubliceerd door: SGM Consultancy Gepubliceerd in: Kostenbesparing tips Publiciatie datum: 2016-03-25 Aantal bezoeken: 2198 Reacties: 0
Let op onkosten en lasten

Je begrijpt dat succesvol ondernemerschap “nettowinst maken” inhoudt. Maar er is nog een manier om de nettowinst te verhogen, namelijk door het beheersen van kosten en lasten. Dit betekent dat onkosten en vaste lasten beperkt worden gehouden.

Besef hierbij echter wel dat er een sluipend gevaar zit in het feit dat uitgaven door onvoorziene omstandigheden snel uit de hand kunnen lopen en je situatie onoverzichtelijk wordt. Een adequaat kostenbewustzijn is van groot belang voor fitnesscentra. Diverse fitnessondernemers ervaren dat de balans vinden tussen kosten en baten op zichzelf staand al een behoorlijke investering vergt.

Wie moeite heeft met een inzichtelijke bedrijfsvoering en administratie wordt aanbevolen om halfjaarlijks een overzicht samen te stellen van de vaste lasten, de variabele kosten en de privé uitgaven. Dit overzicht geeft vaak in een oogopslag weer wat de kostenposten zijn waarop direct bezuinigd kan worden. Zodra blijkt dat de vaste lasten en kosten proportioneel zijn ten opzichte van de omzet en de winst, kan de desbetreffende kostenpost verder geïnventariseerd en vergeleken worden met andere leveranciers.

Het moraal van het verhaal luidt: als een ondernemer zich niet bewust is van stijgende kosten, is er sprake van een ernstige situatie die op zeker moment uit de hand zal lopen.

Auteur: Younes Barazite(SGM,2015)

 

 

Laat een reactie achter

Captcha